PASSANTEN WELKOM BIJ WSV DE GOUDEN HAM

header-ad

StroomStroommeters

Ieder lid die stroom wenst af te nemen van onze vereniging kan gebruik van de stroomvoorziening behorend bij de ligplaats (voorzover aanwezig).

Bij gebruik op het terrein of een passanten stopcontact dient men gebruik te maken van een meterkastje.  Deze is beschikbaar tegen betaling van een waarborg van € 50,00.

Dit meterkastje is spatvrij en voorzien van een analoge meter en is voorzien van een stekker welke past in de stroomkasten op en rond de haven en een stekker vanwaar men de stroom afneemt.
Bij uw vaste meterkast is een soort “stekkerslot” geleverd om te voorkomen dat “anderen” via uw meter stroom kunnen afnemen.

Dit meterkastje ziet er zo uit: 

meter

 

De meterkasten zijn allemaal genummerd en op nummer en naam geregistreerd.

Bij inleveren van het kastje ontvangt men, mits ongeschonden, de betaalde waarborg in zijn geheel terug.

 

Het is verboden om elektriciteit af te nemen, van een elektriciteitsvoorzieningen van de vereniging, zonder gebruik te maken van dit meterkastje.

Bij de eerste overtreding volgt een schriftelijke waarschuwing en een boete van € 50,00. Bij een tweede overtreding volgt onmiddellijke royering als lid en, indien van toepassing, ligplaatshouder van onze vereniging.

Diegene die geen meterkastje wenst en toch incidenteel elektra wenst af te nemen (bijvoorbeeld voor gebruik schuur-/poets- of boormachine) kan een meterkastje bij de havenmeester in bruikleen krijgen, die na gebruik weer moet worden ingeleverd met betaling van het afgenomen elektriciteitsverbruik.